bnSkip Navigation Links
Web phục vụ học tập được thực hiện bởi: 21....- Võ Xuân Thể - D21TH1 - UFM - 2024
Mượn thương hiệu "UFM" để phục vụ học tập
Có sử dụng sản phẩm lập trình web mẫu của giảng viên học phần "Quản trị Web"
để phục vụ học tập

ĐÂY LÀ TIỆM NHẬU TRỰC TUYẾN DO 16DTH LÀM CHỦ. NHẬU DZO, NHẬU DZO !

Mã hàng: 01
Tên hàng: Rượu đế LA
Gia: 9000  đ / Chai
Mô tả: Để nhậu

Số lượng:
Mã hàng: 03
Tên hàng: Khô mực các loại
Gia: 6000  đ / Con
Mô tả: Mồi khô

Số lượng:
Mã hàng: 05
Tên hàng: Rược ngoại các kiểu
Gia: 5000  đ / Chai
Mô tả: Bổ gan

Số lượng:
Mã hàng: 02
Tên hàng: Cháo Hành
Gia: 8000  đ /
Mô tả: Làm mồi nhậu

Số lượng:
Mã hàng: 04
Tên hàng: Bia các loại
Gia: 7000  đ / Thùng
Mô tả: Bổ bảo tử

Số lượng:
Mã hàng: 06
Tên hàng: Khăn lạnh
Gia: 1000  đ / Cái
Mô tả: Lau mặt sau khi nhậu

Số lượng:

 
Web hosting by Somee.com